Terapeutti

Reija Lasonen

Minusta

Psykoterapeutti, Erityistason perheterapeutti ja Sosionomi YAMK

Olen vähän yli 50 vuotias nainen Keski-Uudeltamaalta. Omista lapsista on kokemusta kohta 30 vuotta. Joukkueessani on viisi lasta, joista kolme on biologisia, yksi on laina ja yksi on lahja. Eli uusperheessämme on mieheni ja minun lapsia. Lahjaksi olen saanut naapurista pojan, joka on vuosia ollut yksi meidän perheestämme.

Vuosien saatossa olemme toimineet tukiperheenä vuosia ja itselläni on ollut myös yksittäisiä tukinuoria. Olin myös aktiivinen partiojohtaja useamman vuoden ja siellä nuorten ohjaustyössä sain upeita kokemuksia.

Vuonna 2005 lähdin opiskelemaan sosiaalialaa. Opiskeluaikana keikkailin useammassa lastenkodissa. Sittemmin olen opiskellut itseni Sosionomi-Diakoni AMK sekä Sosionomi YAMK tutkinnot. Ylemmässä tutkinnossa linjana oli syrjäytymisvaarassa olevien toiminnan ja hyvinvoinnin tukeminen. YAMK opinnoissa tein lopputyön maahanmuuttajien parissa.

Olen vuosia työskennellyt perheiden parissa, hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Viimeisimpänä olin erityisnuorisokodin johtajana Nurmijärvellä. Sinne oli sijoitettuna nuoria, joilla oli Nepsy-ongelmia sekä käytöshäiriöitä. Tunnen hyvin lastensuojelun kokonaisuuden ja toimintatavat.

Olen valmistunut vuonna 2014 erityistason perheterapeutiksi. Olen tehnyt terapiaa eri työtehtävissäni työnantajille. Vuoden 2020 lopulla päätin perustaa oman yrityksen ja ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi.

Työkokemus

Olen vuosia työskennellyt perheiden parissa, hyvinkin erilaisissa tehtävissä.

Koulutus

Haluan jatkuvasti kouluttautua ja oppia ymmärtämään ihmisistä lisää.

Näin minua on kuvattu terapeuttina

”Reijan luona ei tarvitse larpata.”

"Voin kertoa millaisia käänteitä elämässäni on. En halua rasittaa liikaa lähisukulaisia ja ystäviä, mutta Reijalle voin kertoa perheemme tilanteesta ilman, että tarvitsee miettiä hänen kuormitustaan."

"Terapia palveluun olemme tyytyväisiä, osaava, kokenut ja ottaa hienosti koko perheen huomioon niin terapiassa kuin aikoja sovittaessa."

"Sain terapiassa Reijan kanssa sekä tilaa kertoa, että pehmeän hienovaraisesti uusia näkökulmia asioihini. Reija on aidosti välittävä terapeutti ja koin tapaamiset rennoiksi tilanteiksi, jossa oli helppo avautua omaan tahtiinsa."

"Olet terapeuttina maanläheinen ja ymmärtäväinen, rauhallinen ja helposti lähestyttävä."

Ajatuksiani terapiasta

”Jokaisella ihmisellä on tarve tulla hyväksytyksi, kuulluksi ja nähdyksi. Terapiassa on mahdollista avata ajatuksia ja puhua niistä tunteista ja syvimmistä ajatuksista, joita ei muualla uskalla tai voi ihmisille kertoa.”

Olen kiinnostunut auttamaan perheitä, pariskuntia ja perheenjäseniä haasteiden kohdatessa. Asiakkaat tuovat asiat ja tavoitteet terapiaan. Työskentelytapani on kuunteleva, dialoginen ja empaattinen.

Erityisesti olen kiinnostunut auttamaan perheitä kokonaisuutena sekä pariskuntia. Minulla on kokemusta uusperheistä, tukiperheistä sekä lastensuojelun kentästä laaja-alaisesti. Lapset ja nuoret ovat olleet työssäni keskeisessä roolissa kymmeniä vuosia. Vanhempien ja koko perheen tukeminen haastavissa tilanteissa ja niiden käsitteleminen terapiassa on tärkeää. Näissä tilanteissa on tärkeää tulla keskustelemaan ja saada uusia näkökulmia ja löytää ratkaisuja, paremman tulevaisuuden löytämiseksi.

”Terapialla on tärkeä merkitys silloin, kun asiat menevät solmuun ja etenkin kun ihmisen henkistä kantokykyä koetellaan. Terapeutti on luotettava ihminen vierellä, jonka kanssa voi ja saa jakaa kaikki ajatukset ja tunteet ilman tuomituksi tulemisen pelkoa..”

Jo kymmenen vuotta terapiaa tehneenä, omia ajatuksia on terapiasta paljon. Terapian tarve on minusta kasvanut ja noussut näinä vuosina. Työskennellessäni perheiden ja lasten sekä nuorten parissa olen usein miettinyt, miten tässäkin olisi terapialla paikkansa. Toki usein sitä olen suositellut ja moni on saanutkin.
Tunteiden, etenkin ahdistuksen ja vihan, vaikutusta somaattisesti sairauksiin on tutkittu. Fysiologiamme ja tunteemme ovat hyvin läheisessä kontaktissa toisiinsa. On monia sairauksia, joiden taustalla on pitkittynyt patoutunut tunnekuorma. Siksi on tärkeää päästä käsittelemään tunteita turvallisessa ja hoitavassa ympäristössä omaan tahtiin.

”Tärkeää on, että terapiassa käsitellään juuri niitä asioita, joiden on tarkoitus tulla käsitellyiksi tänään ja sen päätöksen tekee aina asiakas. Turvallisesti juuri sen verran, kun tänään on mahdollista, tulla kuulluksi ja nähdyksi.”

Perheterapiassa perhettä sekä yksilöä tarkastellaan monesta ulottuvuudesta. Ihmiset ovat kaikki lähtöisin perheestä. Vastasyntynyttä vauvaa hoitaa yleensä äiti tai isä. Perheissä on omat säännöt ja tavat, sovitut tai muodostuneet. Siellä on toimintatapoja, jotka tulevat aikuisten lapsuuden kodeista ja jopa edellisiltä sukupolvilta. Perheessä on ikäänkuin strategioita toimia ja pelata yhteistä arkea. Tämä kaikki vaikuttaa jokaiseen perheen jäseneen ja eri vaiheissa elämää oleviin, eri kokemushistorialla oleviin, eri tavoin.
 
Lisäksi elämä antaa koko ajan meille erilaisia haasteita ja tunnekuohuja, kuin mausteeksi soppaan. Perheterapiassa voidaan pysähtyä näiden äärelle ja tutkia ja pohtia, mitkä asiat vaikuttaa mihinkin ja miten erilaisilla tavoilla jokainen kokee asiat.
 
On myös mahdollisuus saada korjaavia kokemuksia, voidaan löytää monia näkökulmia ja voidaan keskustella turvallisesti tunteista sekä löytää uusia ulottuvuuksia.
 
Terapia on luottamuksellista ja terapeutin kanssa yhdessä tehtävää pohdintaa ja ajatusten luotaamista. Usein jo niiden ääneen sanominen avaa puhujalle uusia ulottuvuuksia ja joskus niiden äärelle pysähtyminen saa aukeamaan vanhoja solmuja mielessä. Joskus ajatukset ovat jääneet ikäänkuin jumiin tai jopa vääristyneet ja yhdessä niiden pohtiminen saa asioita muodostumaan mielessä uudelleen.