— Terapiamuodot

Pariterapia

Pariterapia

Hyvä parisuhde on kahden ihmisen turvasatama. Siinä on hyvä ja turvallinen olla, tehdä elämän matkaa yhdessä ja kehittyä, niin yhdessä sekä erikseen.  Hyvässä parisuhteessa saa rakkautta, hyväksyntää, arvostusta, huomiota, turvallisuutta, empatiaa sekä tunteiden ja ajatusten vahvistamista. Aina suhteen kaikissa vaiheissa nämä elementit eivät täyty ja on aika pohtia miten voisi vahvistaa ja muuttaa tilannetta.

Pariterapiassa on mahdollisuus lähteä yhdessä pohtimaan tilannetta. Löytää ymmärrystä ja keinoja muuttaa tilannetta. Näin lisätä hyvinvointia. Terapiassa voidaan käsitellä myös parisuhteen kriisejä esimerkiksi uskottomuutta, mustasukkaisuutta, vakavaa sairastumista, lapsettomuutta tai rakkauden tunteen loppumista.

Elämäntilanteella on paljon vaikutusta siihen, millaiset voimavarat meillä on kohdata nämä asiat. Eritilanteissa tyypillisesti väsymys, läheisyyden, rahan tai ajan puute tai lasten kasvatus voivat kuormittaa parisuhdetta. Nykyisin terapiassa puhutaan myös usein ruutuajasta. Parisuhteessa puolisot ovat aina eri vaiheissa ja asiat kuormittavat heitä eri tavoin. Molempien perheiden historialla ja mahdollisilla aikaisemmilla suhteilla on myös aina vaikutusta tähän kokemukseen tässä hetkessä.

Terapiassa voimme yhdessä tutkia näitä ilmiöitä ja löytää työkaluja arjen ongelmiin sekä keinoja keskinäisen vuorovaikutuksen paranemiseen.