— Terapiamuodot

Perheterapia

Perheterapia

Perhepsykoterapiassa on mahdollista käydä yhdessä läpi perheen tai yksilön kannalta tärkeitä asioita. Voimme tarkastella toiveita ja haaveita tai paneutua perheen kriiseihin, vanhemmuuden haasteisiin, kommunikointiin tai vaikka lasten kehitykseen.

Terapialla on tarkoitus löytää keinoja yhteisen vuorovaikutuksen parantumiseen ja siten lisätä perheen ymmärrystä ja hyvinvointia. Perheterapiassa voidaan tavata eri kokoonpanolla, yksin, vanhempien kanssa tai kaikki yhdessä. Voimme myös nähdä vaihdellen vastaanotolla ja kotona.

Tärkeää on, että yhteinen ymmärrys ja hyvinvointi lisääntyy. Toisin sanoen pyrimme poistamaan ongelmia, lisäämään vuorovaikutusta ja ratkaisemaan kehitystä estäviä pulmia.

Kuljemme terapiassa hetken matkaa yhdessä, jakaen todellisuutta. Kunnes on aika toivottaa hyvää matkaa ja jatkaa omiin suuntiin.

Reija Lasonen

Perheterapia on terapiamuotona hyödyntänyt jo aikojen alusta monien eri terapia suuntausten oppeja. Samoin minun koulutukseni Suomen Mielentervesseuran Koulutuskeskuksessa oli hyvin monimuotoinen. Koulutuksen aikana kävimme läpi eri suuntauksia ja niiden hyödyntämistä perheterapiassa. Itse koen sen suurena rikkautena, koska usein meillä on samassa terapiassa kahdesta jopa kymmeneen henkilöön, jolloin eri tulokulmien käyttäminen eri asioissa on rikastuttavaa.

 

Voimme terapiassa avata asioita eri tekniikoilla ja löytää uusia näkemyksiä ja kokemuksia. Tietoisuus useasta suuntauksesta antaa myös mahdollisuuden tehdä yksilön kanssa, juuri hänen tarpeeseen sopivaan työskentelyä häntä hyödyttäviin metodein. Silloin kaikki saavat parhaan hyödyn.

Terapia kokonaisuus on aina yhteinen matka. Minä terapeuttina olen utelias ja aktiivinen matkaseuralainen. Haluan kuulla ja toivottavasti ymmärtää matkakumppaneiden tarinoita. Jakaa ja pohtia, etsiä ja löytää. Usein se matkassa oleminen on raskasta, mutta hyvin antoisaa.

Kuljemme terapiassa hetken matkaa yhdessä, jakaen todellisuutta. Kunnes on aika toivottaa hyvää matkaa ja jatkaa omiin suuntiin.

 

Itse koen, että on suuri kunnia ja lahja saada osallistua asiakkaan matkaan, kiitos.

Perheterapiaan voi saada Kelan kuntoutustukea